A/14
LOKALNE CENTRUM OSIEDLA W PIASECZNIE

Projekt ten obejmuje projekt domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i zakłada stworzenie przestrzeni wspólnej dla społecznosci lokalnej osiedla. To miejsce zawierające infrastrukturę zaspokajającą potrzeby kuturalno-oświatowe i rekreacyjne mieszkańców. Podstawowym założeniem przy projektowaniu domu kultury było stworzenie obiektu, stanowiącego rekompensatę utraty części działki zajętej pod budynek. W efekcie takiego założenia, zaprojektowano parterowy budynek, który umożliwia wejscie na dach z zewnatrz. Koncepcja wejscia na zielony dach pozwala zintegrowac projektowany obiekt z pozostała częscią działki i otwartymi terenami zielonymi. Dach w całosci został pokryty trawą jako przedłużenie części parkowej terenu. Cześciowe zagłebienie budynku stwarza wrażenie jego integralności z rodzimym terenem. Zgodnie z przyjętym celem integracji budynku z otoczeniem został on zaprojektowany w taki sposób, aby jego wnetrze otwierało sie na tereny zielone, a tym samym, aby przebywając we wnętrzu odczuwało sie bliskość jego zewnętrznego otoczenia. Zaprojektowany Dom Kultury mieści salę wielofunkcyjną, sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, bufet, biura administracji oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

_Lokalizacja: Piaseczno, Polska
_Powierzchnia: 800 mk
_Projekt: 2007
_Realizacja: -

_01
_02
_03
_04
_05
_06